Српски - ћирилица Srpski - latinicaEnglish језик
inner_slide1.jpg
inner_slide2.jpg

О КЛУБУ

 

Клуб је основан 9. јануара 2002. као добровољно, независно, непрофитно и нестраначко удружење успешних привредника и других водећих јавних личности, у циљу унапређења предузетништва и менаџмента у Србији

Клуб су основали менаџери великих српских компанија које су континуирано остваривале респектабилне резултате у пословању на домаћем и иностраним тржиштима

Задаци чланова Клуба јесу да личним утицајем:

 • створе пословни амбијент унутар кога је могуће наставити традицију Привредног друштва “Привредник” које је деловало у периоду од 1897. до 1947.
 • унапреде организацију и руковођење разменом искустава и едукацијом управљачког кадра коришћењем савремених метода и техника управљања
 • координирају међусобне активности ради договора о питањима од заједничког пословног интереса
 • обезбеде усаглашене ставове о питањима креирања и регулације макроекономског амбијента ради утицања на доносиоце извршних одлука
 • допринесу неговању добрих пословних обичаја и пословног морала

 

Акти Клуба су Статут и Кодекс правила о пословању и понашању чланова Клуба у којима су утвеђени одређујући принципи:

 • равноправност чланства - сви чланови имају једнака права и обавезе
 • чување угледа професије, достојанства, части и придржавање општих правила етичког понашања
 • у духу закона и слободне тржишне утакмице у нашој земљи и иностранству
 • обавеза пружања енергичног отпора сваком покушају кршења законитости, демократије, повреде достојанства личности од сваког, али само допуштеним средствима и у границама пристојности

 

Највиши орган управљања јесте Скупштина коју чине сви чланови Клуба - равноправно

Седиште Клуба - Кућа у Шекпировој 27 купљена је од оригиналних власника 2004.. У виђеном стању. Кућа корисне површине 565 м2 је адаптирана, реконстурисана и опремљена – сутерен је адаптиран у таверну, тавнски простор у мултимеијалну салу, направљена је функционалана кухиња, уређене су све три терасе и парковске површине. Кућа Клуба данас располаже са 850 м2 корисне површине.

У управљању имовином – Кућом Клуба - доследно се примењује принцип очувања наслеђа и амбијенталне целовитости према важећим урбанистичким прописима.


ИСТОРИЈАТ КЛУБА


 • Tоком новембра и децембра 2001, Иницијативни одбор је почео са  активностима за оснивање асоцијације успешних српских привредника, на иницијативу председника Владе, господина Зорана Ђинђића,.
 • Иницијативни одбор за оснивање Клуба чинили су:
Мирослав Мишковић – Делта холдинг
Миодраг Бабић – Хемофарм концерн
Слободан Радуловић – Ц-маркет
Раде Свилар – Апатинска пивара
Дмитар Шегрт – Тоза Марковић
Миодраг Савићевић – Генекс група
 • Влада Србије је, подршком оснивању Друштва успешних привредника, добила првог институционализованог саговорника из цивилног сектора друштва. Такође и могућност да на једном, релевантном месту провери нова системска решења друштва у транзицији ка европским вредностима.
 • Први радни састанак Иницијативног одбора организован је 4. децембра 2001. у сали Адриатик хотела Интерконтинентал. Том приликом разговарано је о циљевима и принципима рада будућег друштва.
 • На позив председника Хемофарма, господина Миодрга Бабића, 13. децембра 2001., после консултација у Иницијативном одбору, заказана је Оснивачка скупштина СПК „Привредник“ за 9. јануар 2002.
 • Оснивачкој скупштини одржаној у хотелу Интерконтинентал у 11:00 присуствовало је 24 будућих чланова.
Усвојена је Одлука о оснивању удружења грађана „Привредник“ и Статут .
После скупштине одржана је конференција за штампу у 12:30.
 • У најважнијим медијима: Политика, Вечерње новости, Блиц, Данас, Глас јавности – вест о оснивању Клуба насловљена је: Клуб успешних бизнисмена;  Основан српски привредни клуб;   Партнерство 24 велике фирме; За успешнији дијалог са државом. Оснивачи су добили медијску одредницу: витезови српске привреде („Данас“, 10. јануар 2002., стр.7, Економија).  
 • Након оснивачке скупштине, овером потписа у Министарству унутрашњих полова Србије, надлежном за регистрацију удружења, 23 оснивача уписано је у регистар удружења  – сви присутни на оснивачкој седници.
Као оснивачи Српског пословног клуба „Привредник“ Друштва  успешних привредника Србије уписани су:
 
1. Бабић Миодраг – Хемофарм концерн А.Д., Вршац
2. Ђунић Данко – Економски институт, Београд
3. Драгићевић Славољуб – ДИН Ниш
4. Јовановић Љубиша – АИК банка Ниш
5. Каменковић Срђан – Југоремедија, Зрењанин
6. Комненовић Мирослав – Карнекс, Врбас
7. Марјановић Раденко – ДП Књаз Милош, Аранђеловац
8. Мићић Мића – МПП Јединство, Ужице
9. Михајловић Живота – Војвођанска банка Нови Сад
10. Мишковић Мирослав – Делта холдинг, Београд
11. Мухадиновић Гојко – Индустрија меса Топола, Бачка Топола
12. Николић Драган – Тигар АД, Пирот
13. Павичић Никола – Синтелон, Бачка Паланка
14. Радованчев Живанко – Млекопродукт, Зрењанин
15. Радуловић Слободан – Ц-маркет, Београд
16. Савићевић Милорад, Генекс група, Београд
17. Свилар Раде – Апатинска пивара, Апатин
18. Шегрт Дмитар – Тоза Марковић, Кикинда
19. Ширадовић Ђорђе – Новкабел, Нови Сад
20. Тодоровић Мирко – Конфекција Тодор, Врњачка бања
21. Томић Драган – Симпо, Врање
22. Зарић Борислав – Соја протеин, Бечеј
23. Живанов Мирослав – Агрожив, Панчево

 • За председника Клуба изабран је господин Миодраг Бабић, на мандат од годину дана.
 • Већ 1. фебруара одржан је припремни радни састанак за Прву редовну седницу Скупштине. Утврђени су организација и принципи рада Клуба и дефинисана тема прве Скупштине: Мишљење на Предлог закон о јавним набавкама.
 • Прва редовна седница Скупштине Клуба одржана је 22. фебруара у Генекс апартаманима, када је Клуб званично почео са радом.

ИСТОРИЈАТ КУЋЕ


Доктор права и философије, Милош М. Рашовић, угледни предузетник и дипломата Краљевине СХС изградио је вилу у улици Розалије Мортон бр. 27 као резиденцијалну кућу на плацу величине 2978 м2

Кућу је пројектовао и изградио угледни београдски инжењер Војислав Ђурић у периоду од 15. октобра 1933. до 15. септембра 1934., када је Кућа усељена.
ЛЈубица и Милош Рашовић живели су у Кући са својом децом до почетка ИИ великог рата

Од половине педесетих до пензије и повратка у Београд, Милош Рашовић живео је са породицом у Црног Гори, као високи државни службеник и политичар

Породична имовина није била отуђена за време, а ни после II рата, само су се мењали станари Куће: најдуже су у Кући живели амерички дипломатски представници (више од 30 година), а пре продаје Клубу Кућа је 11 година била официјелна резиденција аустријског амбасодара

Наследници – син Миљан, ћерка Јелица и син преминуле ћерке Милице продали су Кућу Клубу и компанијама чланова Клуба 30. августа 2004.

Чланови Клуба – ктитори поседују равноправне уделе идеалног власништва.

Кућа је под заштитом државе као амбијентално наслеђе
Чланови – ктиотри доследно спроводе одлуку да се кроз неопходне функционале адаптације максимално сачува оригинални изглед Куће

У погледу газдовања и коришћења Куће Клуба утврђена су правила прописана Кодексом који је општи и обавезујући акт Друштва успешних привредника – Српског пословног клуба “Привредник”